Bakti Sosial 2019


 

Musyawarah Anggota PPMI Pakistan 2019


 

Spring Camp PPMI Pakistan 2019


 

Bakti Sosial 2018


 

Grand Opening Milad PPMI Pakistan ke-15


Winter Trip PPMI Pakistan 2019