61ee841238fd287b3ac390bc18a95796

Oleh : Amirah Dzatul Himmah S.Pd.I

Pengertian

 1. Seni dalam berbahasa yang berkaitan dengan tulisan dan ucapan. Dan Ta’bir adalah bagaimana seseorang lancar dalam berkata dan menulis dari apa yang dirasakan, fikirkan, dan dalam segi arti. Ta’bir adalah salah satu dari perantara antara manusia untuk menjelaskan maksud yang ditujukan, sehingga bagi para pendengar dan pembaca dapat memahami atau menyukai dengan apa yang manusia ungkapkan.

  Ta’bir mengandung unsur penting sebagai alat perantara yang menghasilkan pemahaman, pemikiran, dan Ta’bir sebagai penghubung antara orang ke orang lain, dan pemikiran tentang kehidupan masyarakat yang ada.[1]

  Ada dua dasar yang dimiliki oleh Ta’bir yang mana dia berdiri pada Ta’bir tersebut.

  Pertama, arti (makna) artinya pemikiran jelas, artinya yang terjadi pada diri manusia dari makna dan catatan yang ada pada Ta’bir tersebut. Yang kedua adalah Lafdzi, maksudnya gambaran tentang kata, kalimat, susunan kalimat, dan uslubuslub yang ada.

  Tujuan dari Ta’bir

  • Murid-murid dapat melaksanakan dalam kegiatan berbahasa.
  • Membuka pengetahuan tentang Ta’bir secara menyeluruh kepada para murid untuk berpendapat.
  • Membiasakan anak dalam berbicara yang baik, dan berpikir yag teratur, dan baik perangai sehingga sampai jelas kepada orang lain apa yang dimaksudkan.
  • Melatih murid untuk menguasai keadaan dan tulisan ketika dibutuhkan.
  • Membantu murid untuk berpikir dalam kehidupan yang berbeda-beda, yang mana menghasilkan bentuk dari bentuk Ta’bir yang ada.
 1. Macam-macam Ta’bir
 2. Jika dilihat dari maksud atau tujuan dalam penggunaannya, yaitu Ta’bir Wadzifi dan Ta’bir Ibda’i. Dan jika melihat dari bentuknya, maka dibagi menjadi dua, yaitu Ta’bir Tahriri dan Ta’bir Syafawi.
 1.  

  [1] محمد رجب فضل الله, الإنتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية, (القاهرة: عالم الكتب 2003 م) ص.39

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *